W ramach działalności Instytutu INER oferujemy:

  • Instrukcję dotyczącą metody naturalnego rozpoznawania płodności według prof. dr med. Josefa Rötzera – zobacz Opis metody Rötzera